Tillbaka
IcemanMediaHub
Integrationsplattformen för moderna mediehus.

Vad är IcemanMediaHub ?

IcemanMediaHub™ är ett händelsestyrt ramverk för hantering av content samt en plattform för utvecklare. IcemanMediaHub™ lagrar inte något content, utan tillhandahåller bibliotek av tjänster (Services) som i sin tur har content. Med IcemanMediaHub™ kan man förmedla content från x-antal olika tjänster till xantal olika brukare (Appar) av content. Såväl brukare som tjänster kan prenumerera på content via den i IcemanMediaHub™ inbyggda prenumerations tjänsten (subscription).

Vad är en tjänst ?

En registrerad tjänst tillhandahåller content i någon form. En tjänst levererar nytt data till IcemaMediaHub eller tillhandahåller annan funktionalitet, t.ex sök, lagra, utför etc. Tjänster kan även ta emot / hantera data via subscriptions från IcemanMediaHub™, dvs content från andra tjänster.

Vad är en applikation ?

En applikation är en brukare av tjänster, dvs en applikation som är registrerad kan prenumerera på händelser i en eller flera tjänster. Skillnaden mellan en applikation och en tjänst är således att en tjänst levererar data till IcemanMediaHub™ medan en applikation endast är en brukare (prenumerant) av data.

Tjänsten Exchange (xml)

Den inbyggda tjänsten Exchange hjälper applikations utvecklare med problemet att olika CMS system har olika format på sina XML objekt, t.ex så har CMS systemet X ett XML format för sina artiklar medan CMS systemet Y har ett annat, osv osv.. Men om applikationen får artiklarna via IcemanMediaHub™ Exchange så behöver inte applikationen klara av annat format än IcemanMediaHub™ Echange formatet, vilket i sin tur är NewsML vilket är ett standardiserat och väldokumenterat format. Applikationen klarar således av olika CMS systems artiklar trots att applikationen "bara" hanterar NewsML. (Läs mer om NewsML)

Text mining and text analytics in MediaHub

Services can be configured to use text analysis for text categorization, text clustering, concept/entity extraction, production of granular taxonomies, sentiment analysis and document summarization. Currently a integration with Magnet from Klangoo is available.

A schematic overview over the text analysis process is found here.